Herstructureringslocatie Burgemeester Lemmensstraat GeleenAfbeeldingen: bovenaan een vogelvlucht tekening en onderaan een bovenaanzicht stedebouwkundig plan

Werkgever - ARCADIS

Opdrachtgever - Woningcorporatie ZOwonen en Gemeente Sittard-Geleen

 


In de periode 2011 – 2012 ben ik projectleider geweest voor het opstellen van het bestemmingsplan herstructurering Burgemeester Lemmensstraat Geleen inclusief alle onderzoeken. In de huidige situatie zijn 166 woningen en een school aanwezig. Door de herstructurering verdwijnt de school en neemt het aantal woningen af tot circa 130 .

Voor de benodigde onderzoeken heb ik een pool van 11 specialisten aangestuurd. Samen met een jurist, assistent projectleider en plantekenaar is het bestemmingsplan opgesteld. Vanwege de verouderde vigerende bestemmingsplannen is bedrijventerrein Kampstraat en omliggende bebouwing meegenomen in het nieuwe bestemmingsplan. Het plan bevat hierdoor niet alleen een regeling voor de nieuwbouw maar ook een conserverende regeling voor bestaande bebouwing.Eline Boele, Projectleider Gebieds- en Locatieontwikkeling