Reconstructie N617 Schijndel - Sint-MichielsgestelAfbeeldingen: bovenaan een uitsnede overzichtskaart reconstructie N617 en onder een dwarsprofiel.

Werkgever - ARCADIS

Opdrachtgever - Provincie Noord-Brabant

Betrokken partijen - Provincie Noord-Brabant, Gemeente Schijndel en Gemeente Sint-Michielsgestel

 


In de periode 2007-2010 ben ik projectleider geweest voor het opstellen van twee bestemmingsplannen en onderzoeken voor de reconstructie provinciale weg N617 Schijndel – Sint-Michielsgestel.

De aanleiding was de noodzaak van een duurzame en veilige traject inrichting, het opheffen van onveilige oversteken en het realiseren van een fietsrelatie vanuit Schijndel richting `s-Hertogenbosch. Om deze reconstructie mogelijk te maken, was een partiële herziening van de vigerende bestemmingsplannen nodig. De volgende onderzoeken zijn verricht: geluid, lucht, externe veiligheid, water, zeer uitgebreid flora en fauna onderzoek en bodem.

In 2009 en 2010 zijn de bestemmingsplannen reconstructie N617 deel gemeente Sint-Michielsgestel en deel Schijndel vastgesteld.


Eline Boele, Projectleider Gebieds & Locatieontwikkeling