Herstructurering Peellandstraat e.o. VeghelAfbeeldingen: bovenaan uitsnede stedebouwkundige schets. Onder: een archeologische opgraving. Oude plattegronden van boerderijen zijn terug gevonden (IJzertijd 700 BC-0). Door dit onderzoek is gebleken dat Veghel ouder was dan eerder werd verondersteld.

Werkgever - ARCADIS

Opdrachtgever - Woonbelang Veghel (tegenwoordig Area)

Betrokken partijen - Gemeente en Woonbelang Veghel, archeologisch bureau BAAC

 


Vanaf de start betrokken geweest als assistent projectleider en inhoudelijk specialist bij de herstructurering Peellandstraat e.o. Veghel, tegenwoordig bekend als De Bolken.

Gewerkt in teamverband aan een stedenbouwkundig visie en ontwerp voor de herontwikkelings-mogelijkheden van het gebied. In het plangebied zouden na herstructuering 145 woningen in diverse prijsklasse terugkomen. Vervolgens heb ik een PvE, beeldkwaliteitplan openbare ruimte opgesteld en selectieprocedure begeleid voor een architectenselectie.

Het opstellen van het bestemmingsplan en de verrichting van alle benodigde onderzoeken heb ik gecoördineerd in nauwe samenwerking met Woonbelang en de Gemeente Veghel.


Eline Boele, Projectleider Gebieds & Locatieontwikkeling